کابل 20 زوج کرمان

18,300,000 تومان

  1. کابل 20 زوج 05 کرمان
  2. تمام مس
  3. متراژ حلقه 250 متر
Call Now Button