کابل 16زوج 05 کرمان

16,750,000 تومان

  1. کابل 16زوج هوایی 05 کرمان
  2. تمام مس
  3. متراژ حلقه 250 متر
Call Now Button