کابل 15 زوج 05 کرمان

7,950,000 تومان

  1. کابل 15 زوج هوایی 05 کرمان
  2. تمام مس
  3. متراژ حلقه 250 متر
Call Now Button