کابل 10 زوج 05 کرمان

10,525,000 تومان

  1. کابل 10 زوج هوایی 05 کرمان
  2. تما مس
  3. متراژ حلقه 250 متر
Call Now Button